Vaaliteemani

Tavoitteeni hyvinvointialueelle

1) Pidetään huolta. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista on huolehdittava. Myös ikäihmisten yksinäisyyteen on puututtava. Koti on paras paikka asua, kun sinne tuodaan riittävä ja inhimillinen tuki.Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin on panostettava.

2) Hoitajien, lääkäreiden ja koko henkilöstön jaksamiseen on panostettava. Korona on lisännyt merkittävästi työn kuormitusta arjen sankareiden työssä. Arvostus tulee osoittaa huolehtimalla hyvinvointialueen henkilöstön jaksamisesta, asianmukaisista työoloista sekä kilpailukykyisestä palkkauksesta.

3) Pelastuslaitoksen alueellinen saavutettavuus on turvattava. Apua tulee saada tarvittaessa läheltä ja nopeasti. Pelastuslaitoksen henkilöstöä on oltava riittävästi ja sujuva yhteistyö sosiaali – ja terveyspalveluiden kanssa täytyy turvata. Varmuus ensihoidon saamisesta hädän hetkellä luo turvaa kaikille kansalaisille.

Tutustu tässä SDP:n aluevaaliohjelmaan Hyvinvoinnin seuraava askel