Sari Koivula: Ilmastokestävyyden saavuttaminen edellyttää resurssiviisaita toimia kaikilta

Vieraskynä

Ilmastokestävyys viittaa siihen, että kaikesta toiminnasta aiheutuvat päästöt ovat pienempiä kuin olemassa olevat nielut. Eli se mitä tuotamme kasvihuonekaasuja ilmakehään, sitoutuu jollakin tavalla takaisin. Kaikkein paras tilanne olisi, mikäli toimintamme ei tuottaisi päästöjä lainkaan. Tämä tarkoittaisi kulutuksen vähentämistä ja siirtymistä pois kertakäyttökulttuurista kohti kestäviä tuotteita ja palvelutoimintaa. Tämä on talouskysymys, jatkuvaan kulutuksen lisäämiseen perustuvan talouskasvun periaate olisi muutettava kokonaan. Koska tämä näyttää käytännössä olevan toistaiseksi todella vaikea ajatus, on meidän etsittävä keinoja vähentää luonnonvarojen kulutusta ja siten pitää hiilinielujen taso mahdollisimman korkeana.

Luonnonvarojen säästämisessä kulutuksen vähentäminen, sen siirtäminen pois fossiilisia raaka-aineita kuluttavasta toiminnasta, resurssitehokkuus ja kiertotalouden lisääminen ovat avainasemassa. Kun otamme raaka-aineita luonnosta, on sen tapahduttava kestävästi, luonnon elpymisen mahdollisuuksia tai arvokkaita elinympäristöjä tuhoamatta. Tämä koskee ennen muuta fossiilisia raaka-aineita, mutta myös uusiutuvia raaka- ainelähteitä sekä niiden uusiutumiskyvyn säilyttämistä. Se tarkoittaa myös sitä, että materiaalit, joita luonnosta keräämme, tulisi tavalla tai toisella käyttää mahdollisimman täydellisesti, tuottamatta yhtään jätettä eli myös tuotannon sivuvirrat käytetään jossain muualla raaka-aineena. Niin ikään tärkeää on varmistaa saman raaka-aineen kierto yhdestä tuotteesta toiseksi kierrätyksen kautta.

Tämä kaikki edellyttää kuluttajan valistuneita valintoja, pois kertakäyttöisistä tai lyhytikäisistä tuotteista, ja oman kulutuksen vähentämistä sekä tutkimusta, tuotekehitystä ja innovaatioiden jalkauttamista liiketoiminnaksi. Se tarkoittaa yhteisomistusta sekä koneiden ja laitteiden vuokraamista omistamisen sijaan. Se tarkoittaa pitkäikäisiä tuotteita, joiden huoltaminen on mahdollista ja edullisempaa kuin uuden ostaminen. Se tarkoittaa, että uusiutuvista raaka-aineista valmistetut tuotteet ovat selvästi edullisempia kuin fossiilisista valmistetut. Se tarkoittaa siis kulutuksen ja tuotannon rakenteen muuttumista ja sitä, ettei hyvinvointi ja talous voi enää tulevaisuudessa perustua pelkkään kulutuksen kasvuun vaan talouden kasvun on perustuttava luontoa säästävään ja ihmisen hyvinvointia lisäävään toimintaan ja tuotantoon.

Sari Koivula
Metsä- ja ilmastoasiantuntija
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto