Sanna Rissanen: Varhaiskasvatuksen resurssit on turvattava

Kirjoituksiani

Karjalainen 28.3.
Suomalaisen koulujärjestelmän tila ja heikentyneet tulokset Pisa-tutkimuksessa ovat saaneet aiheellisesti runsaasti tilaa mediassa. Huoli suomalaisten lasten ja nuorten oppimisesta ja hyvinvoinnista on aiheellinen. Liian vähälle on huomiolle tässä keskustelussa on jäänyt varhaiskasvatus, joka tavoittaa myös suuren osan suomalaisista lapsista. Laadukas varhaiskasvatus tukee omalta osaltaan lasten tulevaa koulupolkua.

Varhaiskasvatuslakiin lisättiin viime vuonna lapsen tukea vahvistava muutos. Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada kehitykseensä, oppimiseensa ja hyvinvointiinsa riittävästi tukea. Mahdollisimman varhainen tuki on tutkitusti kaikkein tehokkainta ja vaikuttavinta. Tämä tarkoittaa resurssien lisäämistä varhaiskasvatukseen. Ryhmät eivät voi olla liian suuria, sillä muuten tarvittavaa tukea ei voida antaa. Resussit tarkoittavat myös riittävää määrää aikuisia, varhaiskasvatuksen opettajia. Varhaiskasvatukseen on vaikeaa saada riittävästi  pätevää henkilöstöä. Tämä edellyttää kilpailukykyistä palkkaa ja selkeitä työnkuvia. Yhtenä ratkaisuna tilanteeseen voisi olla varhaiskasvatuksen  opettajien aloituspaikkojen määrän lisääminen yliopistoissa.