Sanna Rissanen: Näe ihminen – Yksin ei jätetä ketään!

Kirjoituksiani

Karjalan heili 23.2. Iisalmen Sanomat 3.3.

Katso ympärillesi ja mieti naapurustoasi. Tiedätkö monta yksin asuvaa ikäihmistä alueella? Entä nuoria? Onko työpaikalla syrjään vetäytyvä kollega? Onko harrastuksista jäänyt joku selittämättä pois?

Syrjäytyminen on meidän monisyinen yhteiskunnallinen ongelma, joka uhkaa kaikissa ikäryhmissä ja kaikilla alueilla. Ongelmasta puhutaan erityisesti nuorten kohdalla, mutta myös esimerkiksi vanhusten yksinäisyys on merkittävän yleistä.  Se on läsnä niin täällä Liperissä kuin muualla.

Meille suomalaisille osaa olla todella vaikeaa puhua ongelmistamme erityisesti silloin, kun oma mielen synkkä verho alkaa laskeutua ylle. Osaamme kyllä harmitella harmaata säätä ja valittaa vihlovaa polvea, mutta silloin, kun huolena on oma yksinäisyys, onkin vaikeaa pyytää apua. Juuri siksi haluan korostaa, että syrjäytymistä voimme ehkäistä ainoastaan yhteisvoimin. Meidän pitää nähdä älylaitteiden näyttöä pidemmälle. Pitää nähdä yhteisö ympärillä. Nähdä ihminen!

“Syrjäytymisen käsitteellä kuvataan nykyaikaisia yhteiskunnallisen huono-osaisuuden muotoja. Syrjäytyminen voi olla seurausta muun muassa työttömyydestä, köyhyydestä, mielenterveysongelmista, alkoholisoitumisesta tai joutumisesta yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle. Se estää ihmisiä osallistumasta täysipainoisesti normaaleihin yhteiskunnan toimintoihin.” (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Tarkkoja lukuja syrjäytyneiden määrästä on vaikea löytää. Jotkut nuoret ja työikäiset voivat olla vain väliaikaisesti poissa työelämästä tai koulutuksesta niin sanotusti välivuodella. 2019 tehty arvio 60 000 syrjäytyneestä on silti pysäyttävä.

Minkälaisia ratkaisuja syrjäytymisen ehkäisemiseen sitten löytyy? Minun mielestäni eriarvoistuminen ja syrjäytyminen on tunnistettava ja pysäytettävä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tässä tärkeänä tekijänä on riittävät resurssit varhaiskasvatuksessa sekä kouluissa. On tuettava yhteiskunnan rakenteita, jotta syrjäytymisen riskissä olevien aikuisten tilanne tunnistetaan ajoissa ja heidän on mahdollista saada tarvitsemaansa apua. On varmistettava yhteiskunnan palveluita, jotta ikäihmiset eivät jää yksin.

EU:n tavoitteena on vähentää syrjäytymistä merkittävästi vuoteen 2030 mennessä ja myös Suomella on tähän oma tavoitteensa. Minulle tämä on niin tärkeä asia, että annan oman panokseni hartiapankkiin ratkaisujen etsimiseksi, myös eduskunnassa. Jokainen vuosi elämästä syrjässä on liikaa. Kaikki ihmiset ansaitsevat kokea, että heillä on paikka yhteiskunnassa.

Haluan vielä nostaa esille hyvyyttä, jota täällä jo tehdään yhdessä yksinäisyyttä vastaan. Viime vuonna Siun Sote ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys perustivat yhteistyössä maakunnan muiden toimijoiden kanssa yksinäisyystyöryhmän. Sen tavoitteena on vähentää lasten ja nuorten yksinäisyyttä ja siihen liittyvää häpeää, lisätä ymmärrystä yksinäisyydestä, tuottaa vertais- ja kokemustietoa sekä vahvistaa teemaan liittyvää osaamista.

Lisäksi meillä on upean aktiiviset seurakunnat ja useita järjestöjä, jotka tekevät arvokasta työtä yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Kiitos teille!

Pidetään yhdessä huolta siitä, ettei ketään jätetä yksin.

Sydämellä,

Sanna Rissanen, eduskuntavaaliehdokas (sd.)

Lähteet:
Sosiaali- ja terveysministeriö
https://stm.fi/syrjaytymisen-ja-koyhyyden-ehkaisy

Ylen artikkeli:
https://yle.fi/a/3-10652582