Sanna Rissanen: Palokin kosket on ennallistettava

Kirjoituksiani

Julkaistu 10.2. Savon Sanomat, Karjalainen, Viikko Pohjois-Karjala, Iisalmen sanomat, Heinäveden lehti

Luonnon monimuotoisuudesta on pidettävä huolta.

Ajankohtainen kysymys alueellamme juuri nyt on Palokin koskien ennallistaminen, jonka selvitystyötä tekevät Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ely-keskukset. Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta tehtävä selvitys luovutetaan ministeriöön maaliskuun lopussa.

Heinäveden ja Tuusniemen kuntien tilaaman selvityksen mukaan Palokin koskien vapauttaminen on paras konkreettinen keino heikkojen taimenkantojen ja Saimaan järvilohen pelastamiseksi. Vetoomuksen koskien vapauttamiseksi ovat tehneet myös Itä-Suomen kalatalouskeskukset. Sillä edistettäisiin Saimaan lohikalojen surkeaa tilannetta. Erityisesti järvilohta uhkaa suoranainen sukupuuton riski, ellei kalojen luontaista elinkiertoa onnistuta palauttamaan.

Palokin kosket kahlittiin reilu kuusikymmentä vuotta sitten, ja voimalaitoksen turbiini alkaa olla käyttöikänsä päässä. Voimalaitoksen omistaa Pohjois-Karjalan Sähkö. Sen tuotanto on muutama promille koko maan sähköntuotantokapasiteetista. Ennallistamisesta koituva hyöty on suurempi uhanalaisille kalakannoille ja koko Itä-Suomen elinvoimaisuudelle sekä luonnon monimuotoisuudelle, toteaa selvitysmies Matti Viialainen.

Meillä on täällä Joensuun seudulla hyvää kokemusta Pielisjoen kärkihankkeesta, jossa uhanalaiselle järvilohelle luotiin paljon uutta lisääntymis- ja poikasaluetta Kuurnan voimalaitoksen yhteydessä sijaitsevaan tulvauomaan. Järvilohen lisääntymispaikkoja aiotaan kunnostaa Joensuussa myös keskelle kaupunkia, kaupunginkoskien alueelle. Palokin ennallistaminen nimenomaan järvilohelle sopivaksi elinympäristöksi olisi asiantuntijoiden mukaan myös hyvä referenssi Pielisjoen ennallistamista ajatellen.

Järvilohen palauttaminen luonnossa lisääntyväksi kalaksi on pitkä, vuosikymmenten mittainen projekti, joka vaatii kaikkien osapuolten tahtoa. Valtiovallan on otettava Palokin koskien ennallistamisesta vetovastuu, yhteistyössä muiden osapuolien kanssa. Se ei ole helppoa eikä ilmaista. Mutta se pitää tehdä, Suomen luonnon ja tulevien sukupolvien hyväksi.

Sanna Rissanen,

eduskuntavaaliehdokas (sd.), Liperi