Sanna Rissanen: Oppimisen alamäki loppumaan – kuunnellaan opettajaa!

Kirjoituksiani

Sanomalehti Karjalainen 25.1.

On korkea aika kuulla kouluväen ääntä. Koska opettaja saa taas opettaa? Näin totesi Facebook-sivullani äskettäin kasvatustieteen emeritusprofessori Kari Uusikylä.

Olen samaa mieltä. Kahdenkymmenen vuoden kokemuksella luokan- ja erityisopettajana sekä koulunjohtajana tiedän, että perustaitojen harjoitteluun tarvitaan aikaa ja opettajaa opettamaan. Lapset tulevat kouluun hyvin erilaisilla valmiuksilla ja taidoilla. Jokainen oppilas on arvokas yksilö, jolla on oikeus saada oman tasoista opetusta. Osa opettajan ammattitaitoa on se, että hän pystyy tukemaan jokaista oppilasta eteenpäin. Tuen tarvitsijoita on kuitenkin paljon, eikä työ onnistu ilman riittäviä resursseja. Resurssit tarkoittavat aikaa ja aikuisia.

On hälyttävä trendi, että erot koulujen ja hyvien ja huonojen oppilaiden välillä kasvavat. Olemme vauhdilla menossa takaisin kohti luokkayhteiskuntaa, totesi hiljattain psykologian emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvinen. Hänestä opettajat on jätetty syrjään, kun koulun ongelmista on puhuttu.

Ratkaisuja tilanteen korjaamiseen olen kuullut – mistäpä muualta kuin opettajanhuoneesta. Olen niistä pääosin samaa mieltä. Perusopetuksen tuntien lisääminen on pieni, mutta tärkeä osa ratkaisua. Perustaitojen oppimiseen täytyy olla riittävästi aikaa. Oppimiseen tarvitaan digitaalisia menetelmiä, mutta ne ovat valitettavasti olleet jonkin verran itseisarvo. Pelkillä tableteilla ei pitkälle pötkitä. Itseohjautuvuutta harjoitellaan ikätasoisesti. Mitä nuorempi oppilas on, sen enemmän hän tarvitsee opettajan ohjausta. Itseohjautuvuutta odotetaan vanhemmiltakin, opettajaksi valmistuvilta jopa kohtuuttoman suuresti.

Kouluissa olemme yhtä mieltä siitä, että ongelmana on opetuksen järjestämisen rahoituksen pirstaloituneisuus. Erityisesti haittaa oppilaan tuen järjestäminen kalenterivuosittain käynnistettävillä hankkeilla rahoitettavaksi. Hankkeiden hakeminen ja hallinnointi vaatii paljon työtä ja usein estää pitkäjänteisen työn kehittämisen ja suunnittelun. Koulutuksen perusrahoitus on saatava kuntoon!

Olen sitoutunut tekemään hartiavoimin yhteistyötä näiden asioiden korjaamiseksi. Siksi kuuntelen herkällä korvalla opettajia.

Sanna Rissanen, eduskuntavaaliehdokas (sd.), Liperi