Päivi Ikonen: Koulutus on tulevaisuusinvestointi

Vieraskynä

Paljon on ollut viime aikoina puhetta koulujen haasteista; opettajien ja rehtoreiden uupumisesta, oppilaiden suorituskyvyn heikkenemisestä ja psyykkisestä pahoinvoinnista, sisäilmaongelmista ja tukea tarvitsevien oppilaiden laiminlyönnistä inkluusion kehnon toteuttamisen seurauksena.

Ilman rahaa ei tuoteta laadukkaita koulutuspalveluita. Valtiontalouden tila on viime vuosien koettelemusten jäljiltä tukala, mutta tosiasia on sekin, että suomalaisnuoret eivät saavuta edes vanhempiensa koulutustasoa. Osaamisen taso on ollut laskeva peruskoululaisten osaamista mittaavassa PISA-tutkimuksessa. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneissa Suomen sijoitus on pudonnut OECD-maiden keskiarvon alapuolelle. Tilannekuvaa täydentää se tieto, että työvoimapulaa on maassamme erityisesti korkeampaa osaamista vaativissa ammateissa.

Suomalainen koulutusjärjestelmä on loistava pyrkimyksessään tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Koulutuspolitiikan suunta ja resurssointi päätetään valtiollisella tasolla. Nyt tarvitaan kansanedustajiksi ihmisiä, joilla on syvällinen tieto ja ymmärrys koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Tai vähintään kyky kysyä koulutuksen asiantuntijoiden eli opettajien ja rehtoreiden näkemystä ennen ratkaisevaa päätöksentekoa.

On oltava tahtoa ja ymmärrys vakiinnuttaa koulutuksen perusrahoitus niin, etteivät opetusta järjestävät kunnat näänny pirstaleisen hankerahoituksen vuosittaiseen hakemiseen ja raportoimiseen. Hankerahalla järjestetyt koulutuksen tukitoimethan eivät anna mahdollisuutta pitkäjänteiseen toiminnan suunnitteluun, toteutuksesta puhumattakaan. 

Suomessa on edelleen voimavarana tiukalla seulalla opettajakoulutukseen valitut, hyvin koulutetut opettajat. Hyvinvoinnin ja yhteisöllisen toiminnan kehittämiseksi tehdään oppilaitoksissa valtavasti työtä. Opetusmenetelmiä kehitetään, teknologian kehityksen vauhdissa pyritään pysymään, vuorovaikutustaitoja hiotaan monenlaisissa verkostoissa, kansainvälistytään ja tärkeimpänä kaikesta kasvatetaan ja opetetaan suurella sydämellä lapsia ja nuoria. Opettajien ja kaikkien muiden kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevien arvo pitää nähdä ja tunnistaa!

Päivi Ikonen, rehtori
Pohjois-Karjalan rehtorit ry:n puheenjohtaja