Elina Pajula: Järjestöt ovat ihmisten yhteisöjä!

Vieraskynä

Pohjois-Karjalassa on noin 3800 yhdistystä. Yhdistykset ja järjestöt työllistävät, liikuttavat kaikenikäisiä, tarjoavat mielekkään tekemisen, kohtaamisen ja kanssakäymisen paikkoja. Yhdistykset organisoivat vapaaehtoistoimintaa, tarjoavat koulutettujen asiantuntijoiden apua ja tuottavat myös palveluita. Yhdistyksillä ja järjestöillä on tärkeä rooli ihmisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäjinä.

Suurin osa järjestökentästä on vapaaehtoisvoimin toimivia paikallisyhdistyksiä. Nekään eivät voi toimia ilman resursseja, sillä toiminnan organisointi vaatii aikaa ja siitä tulee kustannuksia. Omalla rahalla, omassa olohuoneessa toimintaa pyörittävän yhdistysaktiivin jaksamisen rajat tulevat nopeasti vastaan.

Yhdistykset tarvitsevatkin sekä tiloja että tukea. Pohjois-Karjalan järjestökyselyn mukaan pienetkin esim kuntien avustukset ovat merkittävä kannustin yhdistysten toimintaan. Hyvinvointialueen ja kuntien työnjako ja yhteistyö järjestöjen avustamisessa on tärkeää.

Hyvinvointialueiden käynnistyessä järjestöjen rooli nousee uudelle tasolle. Sotepalveluiden organisointi on kallista ja korjaavaa työtä ilman hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä. Tässä eri alojen järjestöillä on keskeinen rooli.

Parhaimmillaan hyvinvointialue integroi perustason sosiaali- ja terveyspalvelut ihmistä tukevaksi kokonaisuudeksi. Se rakentaa palveluketjujen luontevaksi osaksi järjestöjen palvelut ja asiantuntijaosaamisen ja myös vapaaehtoistoiminnan silloin kun se on mahdollista. Hyvinvointialueella ja kunnissa vahvistetaan ja tuetaan järjestöjen työtä, luodaan sille toimintaedellytykset ja vuoropuhelulle luodaan yhteistoimintarakenteet. Järjestöihmisen toiveena on, että tätä maltetaan ja ymmärretään tehdä yhdessä! Tähän tarvitaan myös toimivia digitaalisia ratkaisuja, joita järjestöjen osalta rakentaa digitaalinen palvelualusta Lähellä.fi.

Järjestöt ovat yhteiskunnan ja yhteisöjen vakauden ja kiinteyden tukijoita tavoitteenaan pitää kaikki mukana yhteiskunnassa. Tämä on erityisen tärkeää näinä epävakaina aikoina. Osa ihmisistä on erityisen haavoittuvassa asemassa elinkustannusten noustessa, jolloin arki voi olla jatkuvaa selviytymiskamppailua.

Pohjois-Karjala on pienituloisten ihmisten maakunta. Järjestöt ja yhdistykset tuovat ihmisten arkeen toimintaa ja tukea, elämään iloa ja merkitystä. Yhdistykset rakentavat elinvoimaista maakuntaa!

Elina Pajula, toiminnanjohtaja, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry