Ikäihmiset, yhteiskunnan tärkeä voimavara

Kirjoituksiani

Viikko Pohjois-Karjala, Maaseudun tulevaisuus

Olen kiertänyt viime viikkojen aikana paljon Pohjois-Karjalaa. Kaikilla paikkakunnilla ikäihmiset ovat nostaneet esille samat huolenaiheet terveyspalvelujen turvaamisesta ja toimeentulon riittävyydestä. 

Jokaisella on oikeus luottaa siihen, että apua saa silloin, kun sitä tarvitsee. Ikääntyvät ovat antaneet ja antavat oman panoksensa yhteiskunnalle. Heillä on oikeus tarvitsemiinsa palveluihin. Vanhusten hoivaan tarvitaan lisää rahaa ja henkilökuntaa. 

Tasa-arvo ei ikäihmistenkään osalta ole itsestäänselvyys ja yksi syrjinnän muoto on se, että osa palveluista voi jäädä saavuttamatta. Ikäihmisille tulee tarjota oikea-aikaisesti laadukkaat ja kohtuuhintaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Niiden tulee sijaita lähellä tai sujuvien, julkisten liikenneyhteyksien päässä. On pidettävä kiinni seitsemän päivän hoitotakuun toteutumisesta ja vanhustenhoivan laadusta.

Ikäihmisille tulee kehittää verotuksellisesti oikeudenmukainen kotitalousvähennys, joka mahdollistaisi kotiin annettavien palveluiden hankkimisen ja sen myötä omassa kodissa asumisen pidempään. On myös kehitettävä tuettuja ja kohtuuhintaisia asumismuotoja.

Moni ikääntynyt ihminen toimii omaishoitajana. Taloudellisen ja muun tuen tulee olla riittävää, jotta omaishoitajien työ olisi mahdollista erilaisissa elämäntilanteissa oleville. Omaishoito tuottaa merkittäviä säästöjä yhteiskunnalle, joten on kannattavaa tukea omaishoitajia nykyistä paremmin.

Valitettavasti digikehitys tuntuu unohtaneen ikäihmiset. Digikehitys jatkuu huimana, joten yhä uudet ikäihmisten sukupolvet tulevat olemaan samassa tilanteessa. Sähköiset palvelut vaativat toimivat laitteet, verkkoyhteydet ja osaamista. Ikäihmiset jäävät yhteiskunnan ulkopuolelle, jos he eivät pääse hoitamaan asioitaan. Heille tulee turvata julkisin varoin digipalveluiden neuvontaa ja tukea. 

Vireät eläkeläiset ovat tärkeä voimavara yhdistyksille. Paitsi aikaa, niin eläkeläisillä on tarjottavanaan arvokasta kokemusta. Jokaisella on oikeus löytää itselleen sopiva yhteisö, jossa voi kohdata uusia ystäviä, harrastaa ja osallistua erilaiseen toimintaan. Erilaiset yhdistykset ovat tärkeitä kohtaamisen ja vaikuttamisen paikkoja.

Upea esimerkki ikääntyvien yhteiskunnallisesti vaikuttavasta toiminnasta on Aktivistimummot-liike. Liike syntyi vuonna 2019, kun joukko mummoja havaitsi, että useimmiten vain nuoret nostivat esiin huolensa ilmastonmuutoksesta. Mummojen huoli lastenlasten tulevaisuudesta kasvoi. Kahdentoista eri aloilla toimineen mummon joukko kiteytti sanomansa ja päätti ryhtyä ilmastonmuutoksen hillinnän ja luonnon äänitorveksi. 

Ikääntyvistä huolehtiminen on koko yhteiskunnan etu.

Sanna Rissanen, eduskuntavaaliehdokas (sd.)