Ammattikoulutuksella osaavaa työvoimaa yrityksiin ja työpaikoille

Kirjoituksiani

Sanomalehti Karjalainen 23.10. 2022

Karjalaisen pääkirjoitus 10.10.2022 otti osuvasti kantaa ammatillisesti koulutettujen työntekijöiden kasvavaan tarpeeseen. Kauppakamarin tekemän kyselyn perusteella maakunnassa on suurempi pula ammatillisista osaajista kuin korkeammin koulutetuista. Tämä luo paineita ammatillisen koulutuksen nopeaan ja tehokkaaseen kehittämiseen. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveriassa tämä ongelma on tunnistettu ja tehty merkittävästi erilaisia toimenpiteitä yhdessä alueen työelämän kanssa. Yhteistyön laajuudesta kertoo myös Suomen Yrittäjien tuore tutkimustulos, jossa Riveria näyttäytyy aktiivisimpana yritysyhteistyön tekijänä suomalaisessa ammattikoulutuksessa.

Vuosittain Riveriassa aloittaa yli 3 500 opiskelijaa eri alojen ammatillisissa tutkinnoissa. Aloituspaikkojen kohdentaminen suunnitellaan työelämätarpeiden mukaisesti. Noin 90 prosenttia Riveriasta työllistyneistä sijoittuu Pohjois-Karjalaan. Työelämässä oppiminen on keskeinen osa ammatillista koulutusta. Tällä hetkellä Pohjois-Karjalassa on alueen yrityksissä ja työpaikoilla noin 2 600 Riverian eri alojen oppijaa joko oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Yhteistyöllä luodaan pysyvää osaamista alueellemme. Myös opetushenkilöstö jalkautuu työelämäjaksoille pohjoiskarjalaisiin yrityksiin ja työpaikoille, mikä lisää osaltaan vuoro­puhelua työelämän kanssa.

Riveria on luonut yhdessä Pohjois-Karjalan kauppakamarin kanssa oman työelämän tiimiauditointimallinsa. Yritykset ovat auditoineet Riverian saman alan opetushenkilöstötiimit työelämäosaamisessa ja asiakaslähtöisyydessä. Oppia ja ymmärrystä on tullut puolin ja toisin. Yritysyhteistyön vahvasti tukemana Riveria sai opetus- ja kulttuuri­ministeriöltä ensimmäisen itäsuomalaisen englanninkielisen tutkintokoulutuksen järjestämisluvan kone- ja metallialalle helpottaakseen metallialan osaajapulaa. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan hoitajapulaan se käynnistää marraskuussa kokeiluna englannin kielellä lähihoitajakoulutuksen, jonka aikana opiskelijat oppivat suomen kielen. Riveria on ollut aktiivinen myös koulutus- ja työ­peräisessä maahanmuutossa. Vuoden loppuun mennessä alueemme yrityksiin ja työpaikoille työsuhteeseen ja Riverian järjestämään oppisopimuskoulutukseen saapuu opiskelijoita Aasiasta. Opiskelijat työllistyvät sekä hoito- että puhtauspalvelualoille.

Vain erinomaisella yhteistyöllä alueen työelämän kanssa Riveria voi onnistua tehtävässään Pohjois-Karjalassa. Työelämäyhteistyön edelleen vahvistaminen on sen uudessa strategiassa myös painopisteenä. Visiomme ”aina läsnä oppijalle ja avoinna työelämälle” viitoittaa toimintaamme vastataksemme ammatillisesti koulutettujen työntekijöiden kasvavaan tarpeeseen.

Sanna Rissanen, Riverian yhtymähallituksen puheenjohtaja (sd.)